Shandong Boshan Water-Pump Equipment Factory Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

     

Main Categories

CENTRIFUGAL PUMP
SUBMERSIBLE PUMP
VACUUM PUMP
MULTISTAGE PUMP
3.300,00 US$ - 3.500,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
3.300,00 US$ - 3.500,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
4.300,00 US$ - 4.500,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
4.300,00 US$ - 4.500,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)